Wat zijn wij?

 

 

Een wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. In het kader van bestuurlijke vernieuwing zijn wijkraden opgericht. Met de vorming van een wijkraad wil een gemeente meer invloed geven aan burgers op het besteden van gemeenschapsgeld. De wijkraadsleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen of werken in de wijk. Ze worden niet democratisch gekozen, maar melden zichzelf aan. De wijkraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling van de wijk.

 

Zoals alle wijkraden, bestaat de Wijkraad St. Jacob uit een groep vrijwilligers, die de ambtenaren van de gemeente informeert over de algemene toestand binnen de wijk.

U kunt de leden van de wijkraad raadplegen over diverse gebeurtenissen en toestanden in de wijk. De wijkraad zal proberen problemen op te lossen en als dat nodig is de zaak aanhangig te maken bij de verantwoordelijke ambtenaren of wethouder.

De Wijkraad St. Jacob is voortgekomen uit de St. Jacobsput. De naam St. Jacobsput stamt af van het feit dat er uit een put in de omgeving water gehaald werd.

De gemeente Roermond bepaalt de indeling van de werkgebieden van de diverse wijkraden binnen de gemeente. Toen het gebied rond de Arlo en later Hammerveld bij het werkgebied werd gevoegd, veranderde de naam in Wijkraad St. Jacob.
Onder onze wijkraad vallen de gebieden Voorstad St. Jacob, Hammerveld en Roerdelta.

 

 

Wijkraad St. Jacob 2013 | Webmaster