Wat doen wij?

 

 

Activiteiten en resultaten

Voorbeelden van de activiteiten en resultaten van de wijkraad zijn bijvoorbeeld de betrokkenheid en inbreng bij de problemen rond de riolering van de oude huizen in de Voorstad en een eerlijker verdeling van de waterkeringsheffing. Hierbij was het nodig om samen met een inwoner naar de Raad van State te gaan om een oplossing te bewerkstelligen.
Ook was een weg naar de Raad van State nodig om te protesteren tegen de waterkering aan de stadskant van de Roer.
Door toedoen van de wijkraad is de wijk nu wel afdoende beschermd.
De waterkering bij de Arlo is, grotendeels, aangelegd volgens het ontwerp van de voorzitter van de Wijk.
 

Meer dan 10 jaar heeft de wijkraad zich, samen met de bewoners, ingespannen om het plein La Bonne Aventure bij Residence Solea met planten en een kunstwerk aangekleed te krijgen .

 

De wijkraad heeft:

  • deelgenomen aan de besluitvorming met betrekking tot het aanwijzen van honden-losloopgebieden en plaatsen van honden-poep-zakjes-automaten in de wijk;

  • geadviseerd bij het aanleggen van zebra's voor veilige oversteekplaatsen in de wijken;

  • de skatingbaan bij Hammerveld veiliger gemaakt;

  • overleg gevoerd met de ECI Cultuurfabriek over het oplossen van incidentele overlast in de wijk

De leden van de wijkraad houden de aangevraagde vergunningen, die in de Via Roermond worden vermeld, nauwgezet in de gaten. Bestaat de indruk dat aangevraagde vergunningen kunnen leiden tot hinder of verbouwingen ongewenst zijn, wordt bij de Gemeente aan de bel getrokken.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van wat een wijkraad voor u kan betekenen. Maar ook problemen die een straat of een groep bewoners tegenkomen, worden door de wijkraad behandeld en waar mogelijk opgelost.

 

 

 

Wijkraad St. Jacob 2013 | Webmaster